Public Relations

PO CO kancelarii PR?

 

Kancelaria i jej prawnicy potrzebują dobrego PR, jeśli chcą trwale utrzymać się na wiodącej pozycji na rynku usług prawnych. Ekspercki wizerunek prawnika i kancelarii prawnej sprawia, że otoczenie postrzega ich jako wiarygodnych w danej dziedzinie. Wiarygodność i zaufanie do eksperta są kluczowymi determinantami kontaktu z nim, czy zakupu jego usług. Nie wystarczy jednak być ekspertem, ale trzeba umiejętnie pokazać to otoczeniu. W jaki sposób ty pokazujesz, że jesteś ekspertem?
Działania PR umożliwiają kancelarii prawnej skuteczną komunikację z otoczeniem. Dzięki nim prawnicy obecni są w mediach, widoczni w Internecie, na wydarzeniach branżowych czy prestiżowych spotkaniach, obecni są w mediach społecznościowych czyli docierają z informacją o swoich działaniach tam gdzie znajdują się ich klienci. Odpowiednio dobierając tematy, formę i miejsca wypowiedzi kreujemy pożądany wizerunek, spójny ze strategią i celami biznesowymi kancelarii. Tylko systematyczne i konsekwentne działania zbudują trwały wizerunek kancelarii i Ciebie jako „prawnika od ….”. No właśnie, jak prezentujesz się na tle podobnych do Ciebie prawników? Czym się wyróżniasz? Czy myśląc o Twoim obszarze specjalizacji Twój potencjalny klient skojarzy go z Tobą?

 

ZAKRES USŁUG:

 • Doradztwo w zakresie budowania relacji z otoczeniem i wizerunku
 • Strategia komunikacji PR
 • Relacje i współpraca z mediami ogólnopolskimi i branżowymi. Pozycjonowanie ekspertów kancelarii w mediach
 • Relacje i współpraca ze stowarzyszeniami branżowymi, instytucjami i partnerami biznesowymi. Pozycjonowanie ekspertów kancelarii jako prelegentów wydarzeń, wykładowców
 • Organizacja spotkań dla mediów / klientów
 • Zgłoszenia do rankingów prawniczych
 • Działania CSR
 • Prowadzenie profili firmowych i indywidualnych, komunikacja w social media

 

KORZYŚCI DLA KANCELARII:

 • Świadomość istnienia marki kancelarii w otoczeniu biznesowym
 • Świadomość istnienia marki kancelarii wśród grup docelowych – klienci, pracownicy, partnerzy biznesowi
 • Spójny wizerunek kancelarii jako wiarygodnego partnera biznesowego i świetnego zespołu ekspertów
 • Spójny wizerunek kancelarii jako świetnego miejsca rozwoju osobistego i szlifowania warsztatu prawniczego
 • Na poziomie indywidualnego prawnika - spójny wizerunek eksperta od konkretnej dziedziny, specjalizacji, obszaru