Business development | Sprzedaż

PO CO kancelarii strategia rozwoju biznesu?

 

Kancelaria nie jest w stanie utrzymać się na rynku bez nowych Klientów i obecnie jest to kluczowa umiejętność każdego prawnika.  Rynek usług prawniczych bardzo mocno ewaluował. Dzisiejszy biznes prowadzony jest równocześnie w świecie rzeczywistym jak i w  social mediach. Dlatego tak ważne jest to, aby prawnik był tam, gdzie jest jego Klient.

Celem jest  doprowadzenie do sytuacji, w której Klienci kancelarii będą z branż czy specjalizacji, które są w kręgu jej zainteresowania. To  zapewni stabilny rozwój finansowy i osobowy kancelarii . Aby to się dokonało, potrzebne są do tego trzy kluczowe elementy : strategia, umiejętności sprzedażowe oraz konsekwencja.

 

ZAKRES USŁUG:

 • Audyty wewnętrzne kancelarii prawnych, raporty w zakresie zmian, obszarów poprawy i rozwoju,
 • Audyt kosztowo -przychodowy,
 • Analiza konkurencji i badania rynkowe grup docelowych,
 • Tworzenie strategii rozwoju oraz strategii komunikacji zewnętrznej,
 • Rekrutacja Business Development Managera (BDM),
 • Wdrażanie nowych BDM,
 • Tworzenie planów pozyskania nowych klientów: ilościowych/wartościowych,
 • Wdrożenia strategii biznesowych i komunikacyjnych,
 • Szkolenia z zakresu sprzedaży usług prawniczych oraz komunikacji z Klientem,
 • Szkolenia z zakresu negocjacji,
 • Standaryzacja i wewnętrzne procedury organizacji procesów oraz przepływu informacji.

 

KORZYŚCI DLA KANCELARII:

 • ustalony, przemyślany, racjonalny kierunek rozwoju biznesu,
 • koncentracja na celach strategicznych,
 • wzrost przychodów kancelarii,
 • pełne wykorzystanie wiedzy i kompetencji Wspólników,
 • zrozumienie funkcji, ról i interesów innych departamentów,
 • podniesienie wiedzy biznesowej i efektywności działania całego zespołu,
 • zmotywowanie zespołu,
 • uporządkowanie wiedzy o otoczeniu gospodarczym i konkurencji,
 • identyfikacja mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń, co ułatwi zarządzanie rozwojem biznesu,
 • kompendium wiedzy o kancelarii, bazowy materiał do wykorzystania w materiałach marketingowych kancelarii.